ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุพจน์ รัตนาพันธุ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประจำวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

× How can I help you?