ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิดา ป้อมเสน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร ประจำวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

× How can I help you?