ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานวิทยาลัยนานาชาติ สายวิชาการ และ สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2567

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานวิทยาลัยนานาชาติ สายวิชาการ และ สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2567

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

× How can I help you?