ดร.อารตี ปานเดย์

ARTI PANDEY, Ph.D.

รองคณบดีดูแลงานด้านวิจัยและประกันคุณภาพ

    Vice Dean for Research and Quality Assurance,
    International College

ดร.อารตี ปานเดย์

ARTI PANDEY, Ph.D.

ประวัติการศึกษา

  • International College of NIDA (Ph.D.) 2016-2019
  • Assumption University (M.B.A.) 2008-2010
  • Assumption University (B.B.A.) 1998-2002