ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ
Announcement
学院公告

ประกาศวิทยาลัยนานาชาตินักศึกษาทุกท่านโปรดทราบ ขอให้นักศึกษาทุกคนแจ้งข้อมูลเพื่อให้วิทยาลัยนานาชาติสามารถติดต่อประสานงานกับท่านได้ หากไม่แจ้งอาจมีผลต่อโอกาสในการจบการศึกษาข้อมูลที่ต้องการมีดังต่อไปนี้ 1.ช่องทางการติดต่อโดยตรง : email ,ที่อยู่ 2.นักศึกษาได้ชำระค่าเล่าเรียนแล้วหรือไม่ หากชำระแล้วกรุณาแจ้งรายละเอียดต่างๆ เช่น จำนวนที่ชำระ วันเวลา ผู้รับ และหากเป็นไปได้กรุณาแสดงหลักฐานแนบ AnnouncementDear students Please provide your contact

Read more

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานคณะวิทยาลัยนานาชาติ

Recruiting candidates for employment as staff of the Faculty of International College รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานคณะวิทยาลัยนานาชาติ

Read more
Chinese (Simplified)English